Szkoła Podstawowa im. Unicef w Turku


Idź do treści

Listopad

Kronika wydarzeń

Międzynarodowy Dzień Rzucania Palenia


Międzynarodowy Dzień Rzucania Palenia w naszej szkole odbywał się w dniach 6 - 20 listopada 2008 r. Zadania, które realizowano skierowane były do uczniów klas IV - VI.
Główne cele akcji:
1. Promowanie zdrowego stylu życia wolnego od nałogów.
2. Popularyzacja wiedzy na temat szkodliwości palenia i korzyści płynących z rzucenia palenia.
3. Kształtowanie postaw odpowiedzialności za zdrowie własne i innych.

20 listopada 2008 r. uczniowie klas VI obejrzeli prezentację multimedialną "Palić, nie palić - oto jest pytanie?". Prezentacja pozwoliła pogłębić wiedzę na temat szkodliwości palenia oraz pokazała korzyści zdrowotne, społeczne i finansowe wynikające
z rzucenia palenia.
W dniach 17 - 21 listopada 2008 r. uczniowie, pracownicy szkoły oraz rodzice mogli obejrzeć wystawę prac plastycznych uczniów oraz gazetkę "Dlaczego warto rzucić palenie?".

Przeprowadzono również trzy konkursy:
"Plastyczny dla uczniów klas IV "Mamo, tato nie pal". Uczniowie wykonywali prace plastyczne, które miały zachęcić rodziców do rzucenia palenia.
Najlepsze prace wykonały uczennice:
1. Karolina Strymer kl. IV e
2. Karolina Lewandowska kl. IV c
3. Natalia Wszędybył kl. IV a

"Palenie tytoniu a zdrowie"- konkurs wiedzy dla uczniów klas V. Uczniowie rozwiązywali test dotyczący szkodliwości palenia tytoniu dla zdrowia człowieka, historii używania tytoniu, korzyści z rzucenia palenia. Jednym z zadań było też zaproponowanie sposobu odmówienia zapalenia papierosa. Test składał się z 20 pytań.
Największą wiedzą wykazali się uczniowie:
1. Maciej Szczepanik kl. V b
2. Aleksandra Kaźmierczak kl. V d
3. Nikola Kąciak kl. V d.

"Dlaczego warto rzucić palenie?" - konkurs na ulotkę wykonaną techniką komputerową dla uczniów klas VI.
Najlepsze ulotki wykonali uczniowie:
1. Norbert Cupryn kl. VI c
2. Jeremi Jankiewicz kl. VI g
3. Angelika Drzewiecka kl. VI a
Z przeprowadzonej analizy wyników konkursów oraz prac plastycznych dzieci wynika, że mają one dużą wiedzę o tematyce antynikotynowej, zdają sobie sprawę ze szkodliwości palenia tytoniu oraz wiedzą jak chronić się przed nałogiem.

Akcję Międzynarodowy Dzień Rzucania Palenia przygotowały i przeprowadziły:

Jolanta Pyster
Dorota Michalska

"Wypadki na drogach - porozmawiajmy"


W naszej szkole w ramach ogólnopolskiej akcji "Wypadki na drogach - porozmawiajmy" zajęcia odbywały się od 13.10 - 7.11.2008r.
18 października miał miejsce festyn rodzinny, na którym zaproszeni policjanci znakowali rowery a swoje możliwości jazdy na rowerze mogli ocenić zarówno rodzice jak i uczniowie na przygotowanym torze rowerowym.
Uczestnicy festynu obserwowali pokaz udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej a następnie sami mogli nauczyć się postępowania z rannymi.
Odbyły się zajęcia na poszczególnych poziomach:
I klasy - "Czy znasz te znaki?", II klasy - "Jestem wzorowym pieszym", (zajęcia wzbogacone były piosenkami, wierszami, zabawami oraz planszami na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym).
Uczniowie klas III na lekcjach informatyki oglądali i omawiali prezentację multimedialną "BHP na drodze".
Uczniowie klas IV na lekcjach techniki dowiedzieli się o ogólnych zasadach i prawach dotyczących rowerzystów "Jak zdobyć kartę rowerową - moje pierwsze prawo jazdy".
Na lekcjach techniki uczniowie klas V rozmawiali na temat "Wypadków z udziałem pieszych i rowerzystów".
Na lekcjach wychowawczych uczniowie klas VI zastanawiali się nad tematem "Jak zwiększyć bezpieczeństwo na drodze?".
Takie samo pytanie było na tablicy, która została wystawiona w auli szkoły. Hasła na tablicy miały na celu uświadomienie uczniom i rodzicom to, iż bezpieczeństwo na drodze zależy zarówno od pieszych, rowerzystów jak i kierujących, czyli wszystkich uczestników ruchu. Na wywiadówkach wychowawcy w formie pogadanki poruszyli z rodzicami temat bezpieczeństwa na drodze.
Zdobyte wiadomości, refleksja nad zachowaniem swoim i innych uczestników ruchu drogowego oraz zabawa, inscenizacja i naśladowanie odpowiednich czynności powinny stanowić podstawę do kształtowania właściwych zachowań dzieci na drodze.

WNIOSKI KOŃCOWE:
Przez działania podjęte w szkole zostały zrealizowane następujące cele:
1. Kształcenie umiejętności bezpiecznego zachowania się w ruchu drogowym.
2. Kształtowanie społecznie pożądanych postaw odpowiedzialności za bezpieczeństwo własne i innych.
3. Uświadamianie dzieciom zagrożeń, możliwych skutków kolizji i wypadków drogowych.
4. Ćwiczenie spostrzegawczości i orientacji czasowo-przestrzennej pozwalającej na właściwą ocenę odległości i prędkości nadjeżdżającego pojazdu.
5. Kształtowanie umiejętności przewidywania skutków zabaw w pobliżu jezdni.
6. Rozwijanie umiejętności postępowania w razie wypadku na drodze.
7. Rozwijanie zdolności poznawczych: uwagi, spostrzegawczości, myślenia przyczynowo-skutkowego.
8. Stymulowanie wyobraźni, umiejętności przewidywania oraz podejmowania właściwych decyzji.

Apel 11 listopada

Dnia 7 listopada w naszej szkole odbył się uroczysty apel z okazji Dnia Niepodległości.
Apel został przygotowany przez uczniów klas 4c i 4d oraz nauczycielki panią Sylwię Kuleszę i panią Elżbietę Pacześną.
Zaprezentowane przedstawienie miało na celu upamiętnić ważną dla narodu polskiego datę 11 listopada 1918 roku, datę odzyskania przez nasz kraj niepodległości po długim okresie niewoli.
Przedstawienie miało formę dyskusji. Troje uczniów zastanawiało się nad tym jak ciekawie przygotować apel z okazji dnia 11 listopada, przekazując nam jednocześnie wiele istotnych faktów z historii Polski w okresie zaborów. Dyskusja była przeplatana piosenkami i poezją.

TELEWIZJA W PIĄTCE


Dnia 14 listopada zajęcia warsztatowe kółka dziennikarskiego filmowała turecka telewizja kablowa. W związku z przystąpieniem naszej gazetki "Pułapka" do konkursu ogłoszonego przez tygodnik lokalny Obserwator, gościem specjalnym warsztatów była dziennikarka - pani Marta Joachimowska. Podczas nagrania pani Mirosława Feder - opiekun kółka udzieliła odpowiedzi na pytanie: "Czym byłby świat bez prasy?". Wnioskami z celowości pracy w kółku dziennikarskim i pracy nad gazetką szkolną podzieliła się również jedna z uczennic - Natalia Wojdziak.
Nagranie można było obejrzeć 19 listopada 2008r. w lokalnej telewizji.

Mirosława Feder

Bądź życzliwy dla innych


21 listopada obchodziliśmy MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ ŻYCZLIWOŚCI - w tym dniu każdy mógł kupić uśmiechniętą buźkę i wręczyć ją osobie życzliwej. Uzyskaną w ten sposób kwotę przeznaczyliśmy na akcję "NA RATUNEK DZIECIOM W KONGO", do której to akcji przystąpiła nasza szkoła w tym roku szkolnym.

A tak bawiliśmy się na dyskotece z okazji ANDRZEJEK, nie zabrakło na niej wróżb.


<< A.M. Karbowscy>> | sp5plan@interia.pl

Powrót do treści | Wróć do menu głównego